TOPlist


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL - MARTE MORAVIA s.r.o.

Kubíčkova 1115/8

635 00 Brno

odpovědná osoba, obchod, realizace zakázek: Stanislav Tesařík

telefon: 777 871 331

email:info@marte-moravia.cz

IČ: 025 88 005  DIČ: CZ 025 88 005

číslo účtu pro bezhotovostní platby: 788 076 1001/5500 Raiffeisenbank
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce číslo 81749

 

VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY Z KATALOGU ZBOŽÍ JSOU BRÁNY JAKO NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

a teprve po oboustranném odsouhlasení bude považována za závaznou objednávku

 

 

ZPŮSOBY PLATBY

Zboží není skladem ve formě hotového výrobku. Jedná se o zakázkovou výrobu na vaši objednávku. Proto požadujeme platbu zálohy 50%, doplatek formou dobírky nebo hotově při předání. Při platbě celé částky předem poskytujeme slevu ve výši 5%. 

Kvalita dřeva

Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním - tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží objevit následující projevy takovýchto procesů:

a) mírné prasklinky a trhlinky ve dřevě
b) výskyt suků
c) výskyt míst s nahromaděnou smůlou - smolince
d) mírné prohnutí dlouhých prken a hranolů

Tyto výše popsané defekty dřeva se dají odstranit lepením, kytováním, přebroušením, přichycením k rovnému podkladu. Jedná se o vady, které jsou pro dřevo typické a při dalším zpracování dřeva jsou odstranitelné.

U hotových výrobků - nábytku a spárovek nebo schodových nášlapů se vyspravené drobné vady - vylepené a vytmelené trhliny, přesukované vypadlé suky, vyfrézované nebo vyškrábané a vytmelené smolníky nepovažují za vady.

VÝROBKY Z LEPENÉHO DŘEVA - SPÁROVKY, PODESTY, NÁŠLAPY NA SCHODY NEJSOU URČENY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ A NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY DO BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA - KAMEN, TOPENÍ, VYTÁPĚNÝCH PODLAH - MOHLO BY DOJÍT K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ - TRHÁNÍ, KROUCENÍ DŘEVA

Zakázková výroba

Pokud nabízené zboží není skladem (ZELENÁ ZNAČKA v poli "SKLADEM") je vyráběno naší smluvní firmou až po objednání. Jelikož se jedná o výrobu dle individuálního přání spotřevitele (rozměr, lazura, impregnace...) - vyžadujeme platbu celé částky předem.

Termíny dodání

Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech - složitost výroby, sezónost, naplnění kapacity výroby smluvní firmy... v každém případě budete o termínu zhotovení a dodání informováni před přijetím závazné objednávky a to v naší odpovědi na vaši objednávku a pokud vám termín nebude vyhovovat, objednávku zrušíme bez jakýchkoliv dalších vzájemných závazků.

Pokud není ujednáno jinak, firma Marte Moravia s.r.o. není odpovědná za škody vzniklé pozdním dodáním objednaného zboží a výrobků.

Doprava a vyzvednutí zboží

Zboží je možno si vyzvednout  na adrese MARTE MORAVIA s.r.o., Obchodní centrum MAX, Kubíčkova 8, Brno - Bystrc po předchozí domluvě.

Dopravu zajistíme kurýrní službou PPL. Orientační cenu přepravy vám rovněž sdělíme ještě před uzavřením závazné objednávky.

K ceně objednávky bude připočtena cena balného, která bude určena velikostí a množstvím objednaného zboží. O této ceně bude spotřebitel informován předem.

Nepřijetí objednávky

PROVOZOVATEL - si vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování neúplnou nebo nepravdivě vyplněnou objednávku. PROVOZOVATEL si dále vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování objednávky od osob nebo firem, které v minulosti neplnily povinnosti vyplývající z uzavření závazné objednávky (nezaplacení zboží, bezdůvodné nepřevzetí balíku, opakovaná storna objednávek...).

Vrácení zboží

Spotřebitel má dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel).  Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží.

Adresa pro zaslání zboží zpět PROVOZOVATELI: MARTE MORAVIA s.r.o., Kubíčkova 8, 635 00  Brno
O vrácení zboží nás předem informujte na info@marte-moravia.cz nebo telefonicky na tel.: 777 871 331

Podmínky pro vrácení zboží:

zboží doporučujeme zasílat pojištěné, PROVOZOVATEL neručí za ztrátu nebo poškození při cestě k nám - poškozený balík od Vás nebude PROVOZOVATELEM převzat od dopravce

zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží PROVOZOVATEL nepřevezme

vracení zboží je možné po dohodě i osobně

Dle ust. § 1832 odst. 1 OZ, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy z důvodu nesplněné kvality zakázky nebo nedodržení termínu zhotovení zakázky je prodejce povinen vrátit zaplacenou zálohu nebo celou částku do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy uvedeno v nařízení vlády č. 363/2013 sb

ke stažení zde: Vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení odstoupení od smlouvy

Záruka a reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dle ust. § 19 odst. 1 ZOS je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dle ust. § 19 odst. 3 ZOS, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba nebo doporučené datum spotřeby je uvedeno na obalu zboží. Není-li tomu tak, je záruční lhůta 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Reklamace neprodleně hlaste na info@marte-moravia.cz nebo telefonicky na tel.: 777 871 331. Obratem Vás bude PROVOZOVATEL kontaktovat a dohodne s Vámi další postup při reklamaci a způsob dodání reklamovaného zboží. Oprávněné reklamace PROVOZOVATEL vyřídí (oprava, výměna zboží, vrácení peněz...)  v nejkratším možném termínu (konzultace s výrobcem, jednání o výměně nebo opravě, oprava zboží...). 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz